เกาะสุกรเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับสองของจังหวัดตรัง มีผู้คนอาศัยอยู่บนเกาะนี้ ประมาณ 2500 คน ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ทำนา ทำสวน.

คุณสามารถสัมผัสถึงความเป็นมิตรและความกันเองเมื่อท่านได้มาพักที่นี่.

มาเลย มาเที่ยวที่สุกร !

บนเกาะมีการทำยางพารา.

บนเกาะสุกรมีถนนหนทางที่ไม่ใหญ่นัก แต่สามารถเชื่อมไปได้ทุกที่ทุกหมู่บ้าน.

การจารจรไม่ติดขัด.

ทางด้านทิศตะวันตกมีชายหาดมากมายซึ่งท่านสามารถว่ายน้ำได้ ส่วนฝั่งตะวันออกของเกาะเป็นป่าโกงกาง !

เกาะสุกรมีความยาวและความกว้าง 8X4 กิโลเมตร ทางตอนเหนือของเกาะเป็นพื้นที่ภูเขา ส่วนทางทิศใต้เป็นแหล่งปลูกข้าว แตงและอื่นๆ.

คุณจะได้เห็นชาวประมงนำ กุ้ง ปลา ปู ปลาหมึก ที่จับมาสดๆไปขายตามหมู่บ้านหรือตลาด !